Zapisy

  • Rekrutacja do grup przedszkolnych trwa cały rok - dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
  • Rezerwacji miejsca można dokonać bezpośrednio w przedszkolu.
  • Podstawą wpisania dziecka na listę jest wypełnienie i złożenie w przedszkolu Karty Zgłoszenia Dziecka
  • Dzieci przyjmowane są do przedszkola Studio Dziecka Figiel według kolejności zgłoszeń  z uwzględnieniem pierwszeństwa dla dzieci już uczęszczających oraz ich rodzeństwa.
  • Po przyjęciu dziecka do przedszkola wpłacane jest wpisowe zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest bezzwrotne i płatne jednorazowo co roku na okres od września do sierpnia.
  • Umowa pomiędzy Rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka a przedszkolem jest podpisywana w okresie adaptacyjnym. 
  • W miarę możliwości, na podstawie okresowej umowy, przedszkole może przyjąć dziecko spoza przedszkola na okres wakacyjny (lipiec, sierpień)

Adaptacja to czas przystosowania się dziecka do nowych sytuacji i warunków w nowym środowisku, jakim jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo istotnym i stresującym wydarzeniem w życiu młodego człowieka. Dlatego tak ważnym jest, aby nowe otoczenie dziecka było mu przyjazne i dobrze dopasowane do jego potrzeb, a przede wszystkim – by nie przestraszyło malucha i nie zniechęciło go do poznawania nieznanych dotąd miejsc i sytuacji. Jest to również ważny moment dla samych Rodziców. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologa jest do dyspozycji Rodziców nie tylko w pierwszych dniach ale przez cały czas przygody z naszym przedszkolem.

Dzieci różnią się między sobą poziomem zdolności przystosowawczych. Niektóre adaptują się łatwo, inne mają z tym spore trudności.

Aby uniknąć małych i dużych dylematów rodziców i dzieci, proponujemy dla wymagających pociech okres adaptacyjny, trwający przez cały pierwszy miesiąc chodzenia dziecka do przedszkola niezależnie od czasu, w którym dołączyło ono do społeczności przedszkolnej.

Miesiąc sierpień to czas na adaptację dzieci, które swoją przygodę z przedszkolem zaczynają od 1 września.

Zapraszamy w tych dniach dzieci i rodziców codziennie w godz. 10.00 – 12.00.

figiel